top of page

Adiktologické poradenství

Našim klientům nabízíme při zvládání jejich závislostí různé formy podpory. Mohou k nám pravidelně docházet do ambulance, ať už v době, kdy ještě konzumovat návykové látky nepřestali, ale i tehdy, kdy už se rozhodli s tím skončit. 

 

Nejefektivnějším způsobem, jak se vypořádat se závislostí, je zkombinovat  několikatýdenní pobyt v Sanatoriu Origanum a navázat na něj pravidelnými konzultacemi, ať už osobně v ambulanci anebo online, tzv. následnou adiktologickou péčí.

bottom of page