top of page

PO-PÁ 09:00 - 19:00

+420 601 543 465

+420 601 543 465

Mgr. Aleš Kuda

odborný ředitel, psycholog, adiktolog, terapeut

Působím v rámci Ambulance Origanum a Sanatoria Origanum

Celý svůj profesní život se pohybuji v adiktologických a terapeutických službách, jak ve státním tak soukromém sektoru. Provozuji svou soukromou psychoterapeutickou praxi. Jako jednatel a společník jsem založil a odborně řídil soukromou adiktologickou kliniku NEO Centrum. Pracoval jsem jako vedoucí Pražského centra primární prevence, odborný ředitel pro léčbu a doléčování v občanském sdružení  SANANIM, vedl jsem terapeutické komunity v Němčicích a na Karlově.

Manažerské pozice jsem zastával jak ve svém oboru tak mimo něj - byl jsem výkonným ředitelem Music City a.s. 

Jsem odborným asistentem Centra adiktologie na 1. lékařské fakultě UK Praha. Externě poskytuji  supervize. Aktivně se věnuji lektorské, přednáškové a publikační činnosti, podílím se na realizaci výzkumných studií a redakci odborných publikací.

bottom of page