top of page

Odborný tým detoxifikace na klinice Institutu Origanum

Mgr. Aleš Kuda

adiktolog, psycholog
Pavla Balounová

zdravotní sestra
MUDr. Jonáš Kolibík
 
psychiatr, terapeut

Neposkytujeme detoxifikaci, kdy po konzultaci s klientem stanovíme riziko komplikovaných, medicínsky náročných odvykacích stavů. V takovém případě delegujeme klienta na detoxifikaci na jednotku intenzivní péče. V případě, že klient prodělal například úraz hlavy nebo stanovíme riziko deliria tremens či klient má závažné přidružené zdravotní komplikace apod. Po detoxifikaci na specializovaném zařízení (cca 72 hodin) jsme schopni znovu klienta převzít k nám na kliniku a poskytnout mu intenzivní individuální péči během pobytové i následné léčby u nás. 

Kontraindikace

Pro vaše pacienty zajistíme vysoce profesionální a intenzivní péči. Naší výhodou je diskrétnost a práce s malou skupinou. Díky tomu jsme schopni individualizovat léčebný program pro každého jednotlivě, čím výrazně roste efektivita výsledků. 

Rádi vám naše zařízení ukážeme a prodobněji představíme.  

Spolupráce s odbornou veřejností

V diskrétním, komfortním a privátním prostředí

Klinika uprostřed přírody, hodinu od Prahy

Bezpečná detoxifikace

Zajišťujeme standartní postup detoxifikací nekomplikovaných odvykacích stavů od alkoholu, drog, stimulantů, opiátů, anxiolytik a daších návykových látek. Detoxifikace je prováděna na klinice Institutu Origanum za stálé přítomnosti zdravotní sestry a monitoringu psychiatra s cílem zmírnit a ošetřit případné náročné odvykací stavy klientů nebo poskytnout prevenci náročných odvykacích stavů pokud z nich má klient obavu. 

  

Jsme plnohodnotnou alternativou detoxifikace realizované psychiatrickými léčebnami, poskytujeme rovnocenou ošetřovatelskou péči se stejnými standardy. Samozřejmostí je 24/7 přítomnost zdravotní sestry a podpory psychiatra, který může v případně potřeby zajistit podpůrnou farmakoterapii. 

 

Naše privátní zdravotnické zařízení navíc poskytuje: 

  • komfortní a naprosto diskrétní prostředí 

  • jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou 

  • laskavé a neodsuzující jednání 

  • rehydratační infuze 

  • podpora adiktologa 

bottom of page