top of page
Centrum osobního rozvoje

Při práci s našimi klienty se v Institutu Origanum soustředíme na to, jak je uzdravit a posílit, aby jejich život mohl dále vzkvétat. Zatímco do ambulance a sanatoria přicházejí zejména klienti, kteří potřebují řešit své existující obtíže, Centrum osobního rozvoje Origanum zaštiťuje aktivity pro klienty, kteří chtějí aktivně podpořit svůj wellbeing a svou duševní pohodu si udržet dlouhodobě. 

 

Centrum osobního rozvoje Origanum se soustředí zejména na princip posílení a vzkvétání a to prostřednictvím aktivit jak individuálního, tak skupinového formátu. Jsou určeny pro klienty, jejichž motivací pro práci na sobě je primárně osobní rozvoj.

V Centru osobního rozvoje Origanum se klienti věnují seberozvoji a sebepoznání. Zaměřují se na posílení dovedností, které považují za žádoucí, jako např. odolnost, všímavost, schopnost žít spokojeně, leadership, manažerské dovednosti atd. Zároveň se dostávají blíž k sobě, ke své podstatě, ujasňují si své motivace, hodnoty, to o co usilují, jak fungují.  

 

V rámci Centra osobního rozvoje Origanum je možné využít následující metody a formáty:

> Koučink

> Manažerské a firemní poradenství

> Individuální terapie

> Mindfulness

> Aroma poradenství

bottom of page