top of page

Markéta Kordová

terapeut

Působím v rámci Sanatoria Origanum

Během své praxe jsem prošla různými typy adiktologických zařízení a měla možnost pracovat s lidmi v různém stupnii a fázích závislosti.

  

Zároveň jsem měla příležitost pracovat se specifickými skupinami klientů jako jsou rodinní příslušníci závislých, závislé matky, klienti s duální diagnózou. Věnovala jsem se jak terapeutické práci (mám psychoterapeutický výcvik SUR), tak poradenství spojenému se sociální prací. 

Ovlivnila mě zkušenost v komunitních zařízeních (Terapeutická komunita Němčice, Domov se zvláštním režimem pro klienty s duální diagnózou), věřím v účinnost terapeutických zařízení založených na sdílení skupiny. Jsem společenská, přátelská, otevřená, působím jako tmelící prvek skupiny.

Při práci s klienty je pro mě stěžejní lidskost. Vždy je vyslechnu a nijak neodsuzuji. Zároveň je pro mě důležitá praktičnost a použitelnost mých rad pro jejich život. 

K práci v adiktologii mě motivovala vlastní zkušenost s rizikovým užíváním stimulačních látek v mládí. Mnozí lidé z mého okolí ho nezvládli a já jsem se rozhodla stát se oporou těm, kteří se se závislostmi potýkají. 

 

Volný čas ráda trávím v přírodě, ať už se svým psem Samem, který je zároveň mým zvířecím koterapeutem a můžete ho potkat v Sanatoriu, nebo jízdou na koni či turistikou. Jsem matkou dospělých dcer a rodičovství vnímám jako cennou zkušenost osobního růstu. 

Působila jsem v SANANIMu v doléčovacím centru jako socioterapeut, poradce a koordinátor v drogové poradně. Pracovala jsem také v domově se zvláštním režimem v České Kamenici pro klienty s duální diagnózou.

bottom of page