top of page

Mgr. Martina Školníková

psycholog, terapeut

Působím v rámci Ambulance Origanum a Sanatoria Origanum

S dospělými klienty se specializuji na všechna adiktologická témata a ráda pracuji s osobami s hraniční poruchou osobnosti.

S dětskými klienty bez omezení věku do 18 let pracuji na všech oblastech duševního zdraví včetně adiktologických témat. 

 

Využívám jak verbální tak neverbální projektivní techniky, arteterapii. Soustředím se na to, co může být ukryto pod povrchem, na co výborně fungují lidské obranné mechanismy. Při projektivních technikách klient ztratí kontrolu, uvolní se a tato skrytá zákoutí duše často nevědomě odkryje.

              

V terapii prosazuji  otevřený přístup – zakládám si na přímém a přijímajícím terapeutickém vztahu. Jako terapeut nejsem v roli rozhodčího, kazatele a učitele, ale průvodce, podporovatele. Nerozhoduji, nepřikazuji, ale doprovázím, osvětluji a zpřístupňuji různé cesty a možnosti řešení. A především poukazuji na to, že žádný z nás není bez chyby. Jsem psycholog se srdcem, ale i s přísným pohledem.

 

Ve svém profesním životě se specializuji jak na psychologickou práci s dětmi, tak na adiktologickou problematiku. Pokud jde o nezletilé klienty, působila jsem na MTDZ v Praze, v občanském sdružení Za sklem ve Zlíně, Národním ústavu pro vzdělávání. Předmětem mého působení byla terapeutická práce s dlouhodobě psychiatricky nemocnými dětmi a dospívajícími a dětmi s PAS, individuální terapie, individuální nácviky sociálních a školních dovedností, podpora rodiny, rodinná setkání, psychodiagnostika. 

 

S adiktologickou klientelou jsem pracovala v soukromé adiktologické klinice v ambulantní i pobytové péči, na klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze jako psycholog a metodik vzdělávání a v Centru pro léčbu drogových závislostí v Žilině.

bottom of page