top of page

Mindfulness

Mindfulness neboli všímavost je dovednost. Když ji posílíme, zásadně to ovlivní kvalitu našeho každodenního prožívání a my budeme spokojenější.  

 

Mindfulness se trénuje jak meditacemi, tak záměrným procvičováním v běžných životních situacích. Její kouzlo spočívá v tom, že do života přináší zklidnění a zároveň velký náhled na to, jak funguji jako člověk, tedy lidská bytost. Ruku v ruce s praxí, na základě přímého prožitku, přichází uvědomění o existencí našich vnitřních vzorců a o provázanosti emocí, chování a myšlenek. Právě ty jsou příčinou problémů, jichž se tak toužíme zbavit. Díky pochopení toho, jak fungujeme, jsme pak schopni měnit, co se v našem životě zdálo být nezměnitelné. 

 

Mindfulness má buddhistické kořeny. Všímavost, pálijsky Sati, je jedním z nejdůležitějších pojmů původního Buddhova učení a také ústřední kvalitou mysli, bez jejíhož rozvíjení není možné uskutečnit stezku k osvobození. Zatímco praktikanti buddhismu usilují o osvícení, mindfulness zůstává laickou metodou. Mindfulness jako koncept přivedl v 70. letech 20. století na svět americký lékař Jon Kabat-Zinn se záměrem využít účinnosti staletími prověřených technik na lidskou psychiku, tak aby z jejich benefitů mohl čerpat i západní člověk, aniž by se musel stát stoupencem náboženského učení. 

 

Síla praxe mindfulness vede k tomu, že se člověk může dostat sám k sobě, nahlédnout svou podstatu a její vztah k veškerenstvu. Mindfulness může přinést transformativní a spirituální prožitky a stejně tak zůstat praktickou technikou, která modernímu člověku napomáhá zvládat jeho život.


 

Čím déle se mindfulness procvičuje, tím je účinnější. Četné studie však prokázaly, že pravidelné praktikování mindfulness technik přináší výsledky již po osmi týdnech.

bottom of page