top of page

Osobní rozvoj

Při práci s našimi klienty se v Institutu Origanum soustředíme na to, jak je uzdravit a posílit, aby jejich život mohl dále vzkvétat. Zatímco do ambulance a sanatoria přicházejí zejména klienti, kteří potřebují řešit své existující obtíže, Centrum osobního rozvoje Origanum zaštiťuje aktivity pro klienty, kteří chtějí aktivně podpořit svůj wellbeing a svou duševní pohodu si udržet dlouhodobě. 

 

Centrum osobního rozvoje Origanum se soustředí zejména na princip posílení a vzkvétání a to prostřednictvím aktivit jak individuálního, tak skupinového formátu. Jsou určeny pro klienty, jejichž motivací pro práci na sobě je primárně osobní rozvoj. 

V Centru rozvoje Origanum se klienti věnují sebepoznání. Dostávají se blíž k sobě, ke své podstatě, ujasňují si své motivace, hodnoty, to o co usilují, jak fungují.  V rámci seberozvoje se pak mohou zaměřit na posílení dovedností, které považují za žádoucí, jako např. odolnost, všímavost, schopnost žít spokojeně.

 

V rámci Centra osobního rozvoje Origanum je možné využít následující metody a formáty:

Koučink

Terapie

Mindfulness

Aroma poradenství

bottom of page