top of page

Vážení klienti,

 

ve dnech 3. června až 14. června nebude z důvodu dovolené v ambulanci dětské a dorostové psychiatrie přítomný lékař. 

 

V akutních případech se můžete obrátit na:

 

Dětské krizové centrum (DKC) 

Adresa: Cílkova 796/7, Praha 12 – Kamýk, 142 00 

Nonstop linka důvěry: +420 241 484 149   +420 777 715 215 

Ambulantní služby: +420 241 480 511 +420 777 664 672 

www.ditekrize.cz  

 

Dětská psychiatrická klinika

2. LF UK a FN Motol

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Tel.: 224 433 400

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-motol/kontakt/

Děkujeme za pochopení. 

  Psychické problémy u dětí

Děti a mladiství jsou skupinou, která je na poli duševního zdraví velmi specifická, protože se nachází v procesu neustálé změny. Činy a chování dítěte jsou určovány jeho vývojovým stádiem, rodinnými procesy, vlivy z okolního prostředí a jeho individuálními vlastnostmi.  

 

Psychické potíže u dětí se většinou projevují jinak než u dospělých. Dítě neumí vysvětlit svůj problém, často se za něj stydí a důsledkem může být změna v jeho chování. V určitém období se nějaké problematické chování objeví u mnoha dětí, avšak jen u mála z nich dosáhne takového rozsahu, že to lze považovat za známku rozvoje vážné psychopatolo­gie.

 

Pokud se vám zdá, že se vaše dítě v poslední době chová jinak než jste u něj zvyklí, má potíže ve škole, straní se kamarádů, je podrážděnější nebo smutnější, stěžuje si na somatické potíže, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. 

  Dětská psychiatrie

V Ambulanci Origanum nabízíme služby dětské psychiatrie, psychoterapie a adiktologie. Kromě diagnostického vyšetření a terapeutické intervence poskytujeme i rodinné a individuální či skupinové psychoterapeutické služby.  Snažíme se porozumět chování dětí a propojit „tři opěrné sloupy terapie“: vyšetření, terapeutický zásah a  zhodnocení jeho účinnosti.  

Pomáháme dětem zvládat úzkosti a strachy, lépe pochopit emoční prožívání a implementujeme nácvik KBT metody při sociální fobii a obsesích i kompulzích.

Seznamte se s odborníky, kteří se věnují naší dětské klientele:

Mgr. Martina Školníková

psycholog, terapeut

AMBULANCE & SANATORIUM ORIGANUM

Ceník služeb dětské psychiatrie v Institutu Origanum

PO-PÁ 09:00 - 19:00

bottom of page