top of page

Zásady práce s vašimi údaji

 

Jsme privátní zdravotnické zařízení v podobě ambulantní péče či pobytové péče zaměřené na léčbu závislostí a péči o duševní zdraví Institut Origanum. 

 

Správcem údajů je naše společnost:

 

Ambulance ORIGANUM s.r.o.

IČO: 171 64 052

sídlem Jindřišská 941/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 367598

 

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: info@institutoriganum.cz

Tel.: 601 543 465

 

Pro poskytování služeb a provoz našich webových stránek www.institutoriganum.cz zpracováváme některé osobní údaje, které maximálně střežíme a nepředáváme třetím stranám. Důvěrnost vašich osobních údajů patří mezi naše nejvyšší priority.

 

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

 

I. Zpracování osobních údajů

 

Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

 

Pokud poptáváte naše služby, pracujeme s vašimi kontaktními údaji, které nám napíšete. Mohou to být například tyto: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které nám sdělíte.

    

Z jakého důvodu potřebujeme tyto údaje?

Kontaktujeme vás přes ně, abychom vám mohli poskytnout poradenství jaké naše služby jsou pro vaši situaci nejvhodnější, jak vám nejlépe poskytnout naše služby.

 

Na základě jakého právního důvodu?

 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

 

Pokud nenavážete na čerpání našich dalších služeb, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 12 měsíců od naší poslední komunikace. 

 

Zpracování osobních údajů v případě smluvní spolupráce

 

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, budeme pracovat s údaji, které

vyplníte v objednávce nebo smlouvě. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje vztahující se k objednaným službám nebo údaje o vás, které nám sdělíte, abychom vám službu poskytli. Jsme privátní zdravotnické zařízení, vaše údaje nesdělujeme žádným pojišťovnám ani dalších třetím stranám.

 

 Z jakého důvodu?

 

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom si vedli důvěrnou a vnitřními pravidly přísně hlídanou interní evidenci o stávajících klientech, abychom je mohli mezi sebou sdílet v úzkém kruhu specialistů a mohli tak naplnit naši smlouvu – poskytnout vám smluvené produkty a služby.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely).

 

Přes vámi sdělené kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat. 

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

 

Po dobu poskytování služby a poté 24 měsíců od posledního poskytnutí služby.

 

Emaily a newslettery 

 

Pokud se zapíšete do odebírání newsletteru nebo jste našim klientem a neodhlásili jste se od odebírání nebo nezakázali nám s vámi komunikovat emailem, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku newsletteru nebo zaslání osobního emailu.

 

Na základě jakého právního důvodu?

 

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

 

V případě, že jste náš klient, umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to nezakázali.

  

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

 

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního poskytnutí služby. Kdykoliv se můžete odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na výše uvedeném e-mailu.

 

Telefonický kontakt

 

Pokud jste našimi klienty a nezakázali jste nám to, můžeme vás telefonicky kontaktovat pro ověření spokojenosti s našimi službami, případně s nabídkou dalších služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávněného zájmu.                                                                                                                         

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

 

Po dobu naší spolupráce a poté nejdéle 2 roky od posledního poskytnutí služby. Proti takovému zpracování osobních údajů můžete kdykoliv vznést tzv. námitku. V takovém případě veškeré vaše osobní údaje u nás zrušíme a poskytneme vám o této aktivitě protokol provedeného smazání.

 

 

 

Focení

 

Naše klienty nikdy v žádném případě nefotíme ani nenatáčíme. Veškeré fotografie, které například naleznete na webu a mají představovat vztah Institutu Origanum s klientem jsou z vždy a pouze z fotobanky. Zachování vaší 100% anonymity je jednou z našich nejvyšších priorit.

 

    

II. Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou pouze u společnosti Institut Origanum. Vaše údaje sdílíme pouze s dobře zabezpečenými nástroji, které spravují společnosti nebo podnikající fyzické osoby, protože nám umožňují s vámi komunikovat nebo vám poskytovat naše služby

poskytovatel e-mailingové služby

platforma wix, na které máme naše webové stránky

systémy pro evidenci a fakturaci klientů

externí právní, účetní a jiné poradenské služby

subdodavatelé marketingových a IT služeb na volné noze jmenovitě 

 

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

 

 

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedené na e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

 

V rámci práce s osobními údaji u nás nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům. Také máte právo nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. Můžete také požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Oceníme každopádně, pokud nás na jakékoliv nedostatky nejdříve upozorníte přímo emailem: info@institutoriganum.cz 

 

 

Děkujeme za vaši pozornost.

 

Institut Origanum

bottom of page