top of page

Deprese

Každý touží po štěstí, nejlépe permanentním a o negativní emoce nikdo nestojí. Přitom kolísání nálad je naprosto přirozené a žádoucí. Lidská psychika je kolísáním nálad charakterizována. To, že občas pocítíme smutek nebo beznaděj je tedy naprosto v pořádku. 

Deprese je chorobný smutek. Pozná se tak, že je natolik častý, dlouhý nebo silný, že brání přirozenému životu. Člověk trpící depresí není schopen aktivity, ať pokud jde o běžné úkony nebo měnící se podmínky. 

Možná se trápíte ztrátou sil, nezájmem o okolní svět, cítíte se být k ničemu. Terapie přináší úlevu, stejně jako vědomí, že se nejedná o slabost, nízkou disciplínu nebo neschopnost. Deprese je nemoc, kterou je třeba léčit. O depresi lze hovořit, pokud stav chronického smutku trvá nepřetržitě po dobu dvou týdnů a více.

Mezi tělesné symptomy doprovázející deprese patří:

 • poruchy spánku

 • ztráta chuti k jídlu, váhové výkyvy

 • ospalost, malátnosti

 • ztráta libida

 • tíha na hrudi 

 • celková fyzická únava

Mezi psychické symptomy doprovázející deprese patří:

 • nemožnost rozptýlit špatnou náladu  

 • nemožnost prožívat radost v radostných situacích

 • lhostejnost a ztráta zájmu 

 • pocity prázdnoty, zoufalství a beznaděje, pesimismus

 • ztráta energie a vůle

 • neschopnost přinutit se k aktivitě

 • poruchy paměti

 • myšlenky na smrt

bottom of page