top of page

PO-PÁ 09:00 - 19:00

Následná adiktologická péče

Klientům, kteří absolvovali pobyt v Sanatoriu Origanum nabízíme tzv. následnou adiktologickou péči, s cílem upevnit klientovo rozhodnutí abstinovat a vytrvat v něm.

bottom of page