top of page

Vyhoření

Stres je součástí dnešního stylu života a v malé míře je i prospěšný. Pokud se však stane chronickým, tzn. že je nepřetržitý a dlouhodobý, dochází k vyhoření. Proto se objevuje zejména v souvislosti s pracovním životem, jako důsledek dlouhodobého pracovního vytížení.  

 

Vyhoření neboli burn-out postihuje zejména osoby, které jsou orientovány na výkon, mají ve zvyku vše řídit, kontrolovat a nespokojí se s jinými než perfektními nebo nejlepšími výsledky. Nejčastěji postihuje osoby v manažerských pozicích, ale také v tzv. “pomáhajících” profesích.  

 

Vyhoření není záležitost náhlá, je důsledkem dlouhodobě nevyrovnaného životního stylu. Blíží se pomalu, je provázen zvyšující se neschopností účinně fungovat v soukromém či pracovním životě a bývá doprovázen varovnými tělesnými signály. Osoby s náběhem na vyhoření poznáte podle toho, že vám často na otázku, jak se mají, odpovídají, že nezvládají nebo nestíhají.

Mezi tělesné symptomy doprovázející vyhoření patří:

 • chronická únava

 • nespavost

 • zvýšená nemocnost

 • ztráta chuti k jídlu nebo zvýšená konzumace jídla

 • problémy se zažíváním

 • zvýšená konzumace návykových látek

 • vysoký tlak, bolest na hrudi, palpitace srdce, dušnost, 

 • závratě, mdloby, nebo bolesti hlavy

 

Mezi psychické symptomy doprovázející vyhoření patří:

 • zapomínání

 • zhoršení koncentrace a pozornost

 • úzkost a deprese

 • hněv a podrážděnost

 • pesimismus a beznaděj

 • nechuť po sociálním kontaktu, izolovanost

bottom of page