top of page

Koučink

Koučink je metoda, která slouží k uskutečnění změny a růstu ve vašem životě. Více než na hledání příčin problémů, proč něco ve vašem životě nefunguje, se orientuje na nalezení cesty k tomu, aby věci začaly fungovat. Nejde o to je násilně měnit, ale nalézt takový způsob, aby fungovaly v souladu s tím, kdo jste, a co je ve vašich silách právě v tuto chvíli. 

 

Koučink je univerzální a velmi praktická metoda, která se aplikuje na celé spektrum problémů a témat, ať už jde o osobní nebo profesní život. 

 

Tím, že koučink napomáhá růstu a změně, bývá spojován s dosahováním výsledků. Tato metoda však neusiluje o zvýšení výkonnosti na úkor duševní pohody. Součástí koučinku je také práce s emocemi, tělesnými prožitky a udržitelným hospodařením s energií. 

 

Koučink se zaměřuje na to, jak žít ve spokojenosti a dosáhnout self-efficacy - schopnosti účinně zvládat svůj život.

bottom of page