top of page

PO-PÁ 09:00 - 19:00

+420 601 543 465

+420 601 543 465

Mgr. Martina Vančurová, MBA

Kouč

Působím v rámci Ambulance Origanum a Sanatoria Origanum

Ráda pracuji s lidmi, kteří mají touhu žít svůj život spokojeně. Společně s nimi nacházím způsob, jak toho docílit.

 

Pro každého znamená spokojenost něco jiného. Někdo je nespokojený sám se sebou, s tím, jak se chová nebo jak se ho věci (ne)dotýkají, se svým životním stylem a návyky nebo s tím, jak (ne)zvládá vztahy k lidem ve svém okolí. Jiný zase se svou prací, s tím jak zastává určité role ve svém životě nebo vůbec se způsobem, jak svůj život žije. Toto jsou témata, na nichž se svými klienty pracuji. 

 

Používám k tomu koučink, což je skvělá metoda k uskutečnění změn, ale také k tomu, aby člověk začal využívat své životní síly a cítil se dobře ve své kůži. S klienty, kteří mají zájem, kombinuji koučink s aroma poradenstvím a s mindfulness. Jsem spoluautorkou knihy Mindfulness pro každého (Grada, 2020), která představuje 8mi týdenní program mindfulness. Podle přání klienta ho mohu se základy mindfulness seznámit nebo s ním tuto techniku využívat dlouhodobě. 

 

Při práci s klienty je pro mě důležitá otevřenost, důvěra a také radost. Věřím tomu, že z práce na sobě a ze svého růstu se máme těšit. Zároveň je jasné, že při společné práci se dostaneme k věcem, které nás bolí nebo rozesmutní, ale bolest a smutek jsou nedílnou součástí života, jen je důležité naučit se s nimi pracovat.

 

Koučinku se věnují poslední desetiletí, cca 12 let jsem pracovala jako manažerka ve francouzských firmách v oblasti zákaznických služeb a zákaznické spokojenosti (Bluelink International, Promod Czech). Jako pro vedoucího pracovníka pro mě bylo stěžejní umožnit svým kolegům, aby mohli využít svých silných stránek, a o to mi jde i v koučinku. Zákaznická zkušenost mě naučila, že klient je ten, o koho tu běží, a zároveň mi osvětlila význam slova služba. Svou práci tedy vnímám jako službu pro klienta, kterého ctím, nesoudím a respektuji jeho potřeby, pocity nebo tempo. 

 

Při práci jsem citlivá a empatická, ale zároveň strukturovaná a jde mi o to, abychom se drželi zadání, na kterém chce klient pracovat. Přitahují mě také věci, které nás přesahují, věnuji se např. výkladu snů, které vnímám jako zprávu našeho nevědomí o stavu naší duše.

 

bottom of page