top of page

Mgr. Michaela Kešnerová

Adiktolog, terapeut

Působím v rámci Ambulance Origanum

Mými klienty jsou jak dospělí tak děti. Mám zkušenosti s práci s rodinami a duálními diagnózami (kombinace závislostního problému a diagnózy spojené s duševním zdravím).

 

V terapii  je pro mne důležitý partnerský přístup, důvěra a bezpečí. Pracuji face to face i on-line.

 

Od roku 2017 jsem frekventantkou komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii - Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu, který pořádá Rafael Institut.  Mám ráda aktivní odpočinek s mou rodinou, cestování, tanec a jógu. Také nepohrdnu dobrou knihou a čajem. 

 

Kvalifikací i praxí jsem adiktolog. Získala jsem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pracovala jsem v Aditea s.r.o, v Nízkoprahových službách, Prev-Centrum z.ú. Na LF1 a VFN jsem pracovala na ambulanci dětské a dorostové adiktologie a na Klinice adiktologie jako výzkumný asistent.

bottom of page