top of page

Mgr. Pavel Staněk

adiktolog, terapeut

Působím v rámci Sanatoria Origanum

Mám pětiletý výcvik SUR v komunitní a skupinové psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii.

 

Jako adiktolog a terapeut jsem pracoval na soukromé 

adiktologické klinice, dále v Domově pro osoby se zdravotním postižením jako vedoucí pracovník i v přímé péči. Mám zkušenost jako streetworker v Drop-In Praha. Věnuji se také lektorské činnosti v Ženských světech. 

 

Absolvoval jsem praxi v adiktologických zařízeních jako je Probač a mediační služba, středisko Praha, terapeutická komunita Němčice (Sananim), ve VFN Praha, na odd. léčby závislostí nebo v Psychiatrická nemocnice Červený Dvůr

 

Coby ex-user, (abstinující asi 15 let), za svou výhodu považuji schopnost vyšší empatie a otevřený lidský přístup.

 

Ve volném čase mě baví hudba a filmy. Jsem svobodný a bezdětný, šťastně zadaný.

bottom of page