top of page

Mgr. Petr Matoušek

Psychoterapeut, sociolog

Působím v rámci Sanatoria Origanum

Kromě adiktologických témat se zabývám tématy dospívání a osamostatňování, agrese a násilí, otázkami identity mužů.

 

Terapeuticky pracuji nedirektivním participativním způsobem, přičemž vycházím z principů motivačních rozhovorů a postmoderních teorií (výcvik pro kolaborativní přístup Možnosti dialogu u Skupiny Narativ a Houston Galveston Institute). 

 

Procházím různými světy - kromě rodinného (domov, tři děti), osobního (knihy, hory, běh),  jsem dlouho působil v  neziskovém sektoru (zakladatel spolku Ulice-Plzeň), na univerzitní půdě (katedra sociální práce FSE UJEP, klinika adiktologie UK) i v komerčním prostředí (zakladatel MAKAI-atelier aplikovaný sociologický výzkum).  

 

Zabývám se rovněž lektorskou činností a vzděláváním. Pro Českou asociaci streetwork působím jako metodik projektu a vedu koncepci vzdělávání pro kontaktní práci, jako lektor vedu kurzy zvládání vzteku pro Ligu otevřených mužů, jsem členem adiktologického multidisciplinárního týmu v projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. 

 

Dlouhodobě se věnuji výzkumu, odborné činnosti a publikační činnosti v oblasti adiktologie a sociologie, zejména okrajovým tématům jako je prostituce, menšinové problematiky, sociální exkluze, deviace. Pravidelně se účastním odborných konferencí v České republice i v zahraničí. 

bottom of page