top of page

Koncept péče Origanum

Název Institutu Origanum vznikl z latinského pojmenování pro léčivou rostlinu dobromysl. Dobrá, zdravá mysl je základem lidské spokojenosti a našim cílem je přispět k tomu, aby se z ní naši klienti mohli těšit.

Koncept péče Origanum vnímá každého z klientů jako originál, na jehož unikátnosti se podílí jeho životní příběh a konkrétní potřeby vyplývající ze situace, v níž se nachází právě teď. Díky komplexnosti našich služeb a zkušenostem se širokou škálou terapeutických a rozvojových metod, mu nabídneme originální řešení, jemu vytvořené na míru. 

Koncept péče Origanum je holistický. Pracujeme s bio-psycho-socio-spirituálním modelem, který předpokládá, že člověk je celistvá bytost a pro zdravou mysl je nezbytné, aby o každou z těchto složek bylo pečováno. Všechny proto v našich terapiích a programech.

Našim klientům jsme průvodci na jejich cestě ke spokojenosti a well-beingu. Jsme si vědomi toho, že každý z nich k nám přichází s jinými potřebami a v jiné fázi své životní cesty. Tam, kde se naše cesty protnou a spojí se do jedné, se budeme řídit třemi principy tak, aby změna, kterou klient potřebuje projít, byla udržitelná: Uzdravit - Posílit - Vzkvétat. 

Když nás klient požádá o pomoc s řešením jeho problémů souvisejících s duševním zdravím nebo závislostmi (a je třeba podotknout, že vznik závislostí a stav lidské psychiky fungují jako spojené nádoby), poskytneme mu to, co mu chybí - odbornou péči, náhled na to, co se v jeho životě děje a potřebné nástroje, aby mohlo dojít k úzdravě.  

Posílit pro nás znamená, že nevystupujeme vůči klientovi jako vševědoucí a zakazující autority, ale s úctou a partnersky. Klientům se u nás dostane nejen pochopení, ale také přijetí. Nejsme to my, kdo pracuje na jeho úzdravě, jde o vzájemnou spolu-práci, která vede k tomu, že klient z celého procesu vychází posílen pokud jde o sebevědomí a schopnost zvládat svůj život. 

Na takovém základě, kdy je klient stabilizován, je pak možné začít stavět život podle jeho představ - z fáze, kdy klient reaktivně hasil své problémy, se dostane k tomu, jak svůj život aktivně tvořit tak, aby vzkvétal. 

S principy Uzdravit - Posílit - Vzkvétat pracujeme s klienty v rámci jednotlivých terapií a rozvojových programů. Zároveň je portfolio našich služeb postaveno tak, aby si klient mohl vybrat podle toho, zda se v tuto životní chvíli potřebuje spíše věnovat své úzdravě, posílení nebo vzkvétání.

bottom of page